Skip Navigation
Snyggaste EU-valaffischen

Den här gillar jag. Har ni några favoriter?

0
Hur klarade ni av nedtiden?
 • Ja, det är något vi funderat på. Börjar bli en del tjänster nu. Skulle vara fördelaktigt med en sida för driftstatus.

 • Ska vi testa någon bot på Aggregatet?
 • Botar är inte nödvändigtvis AI. Det kan vara verktyg som hjälper med moderering och allt möjligt.

 • Ska vi testa någon bot på Aggregatet?
 • Ja, finns såklart olika inställningar till detta. Själv tycker jag det kan vara kul att utforska olika användningsområden.

  Det är dock väldigt enkelt att blocka botar helt om man känner för det: https://lemmy.world/post/528417

  Det går även att blocka botar på individuell nivå.

 • Ska vi testa någon bot på Aggregatet?
  github.com GitHub - SleeplessOne1917/lemmy-bot: A bot library for Lemmy, the fediverse link aggregator.

  A bot library for Lemmy, the fediverse link aggregator. - SleeplessOne1917/lemmy-bot

  GitHub - SleeplessOne1917/lemmy-bot: A bot library for Lemmy, the fediverse link aggregator.

  Länkat repo innehåller ett bibliotek Node-baserat bibliotek för att interagera med Lemmy-instanser. Har själv velat se en bot som erbjuder alternativ av YouTube-länkar till Piped eller Invidious.

  Har ni några idéer för bot-funktionalitet eller om idén generellt?

  10
  Finska kärnreaktorn står stilla - igen
  internationalen.se Finska kärnreaktorn står stilla - igen  - Internationalen

  UTRIKES | Den finska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 började byggas 2005 och skulle tas i drift 2009. Det är Europas största kärnkraftsverk och har kallats en av världens dyraste byggnader. Olkiluoto har under sin existens förföljts av upprepade problem och förseningar. Först förra året började reakt...

  Finska kärnreaktorn står stilla - igen  - Internationalen

  > Olkiluoto 3 har under hela sin existens kallats ”ett stort fiasko”, och det här utdragna driftstoppet kommer knappast lugna kritikerna. Kärnkraftens stabilitet brukar nämligen vara ett av förespråkarnas främsta argument.

  0
  Recension av Judith Butlers senaste bok ”Who’s afraid of gender”
  www.aftonbladet.se Genusteori – bärare av allt de inte står ut med

  När den amerikanska filosofen och litteraturprofessorn Judith Butler nu utkommer med ”Who’s afraid of gender?” ser hen ut över en värld som förändrats enormt, t

  Genusteori – bärare av allt de inte står ut med

  Väldigt Aftonbladet-tungt länkade i senaste avsnittet.

  > När den amerikanska filosofen och litteraturprofessorn Judith Butler nu utkommer med ”Who’s afraid of gender?” ser hen ut över en värld som förändrats enormt, till det sämre, sedan den inflytelserika ”Gender trouble” utkom 1990. Det sveper en konservativ våg över oss alla, stundom fascistisk, stundom med dogmatiskt religiösa förtecken. Kön och genus, kampen för kvinnors, fattigas, hbtq-personers rättigheter möter ett motstånd som är välorganiserat och samtidigt spretigt – vad förenar egentligen den transkritiska feminismen med Vatikanen, Putins Ryssland och evangelikansk amerikansk höger?

  AI-sammafattning:

  • Judith Butler utger boken ”Who’s afraid of gender?”, vilket är en fortsättning på genusfrågorna sedan hennes verk ”Gender trouble” från 1990.
  • Boken behandlar en värld där det råder en konservativ och delvis fascistisk våg mot köns- och genusfrågor, riktad mot kvinnor, fattiga och HBTQ-personers rättigheter.
  • Butler tar upp hur kritik mot genusteori ofta är sammanflätad med invandringsmotstånd, exempelvis genom Italiens premiärminister Giorgia Meloni som kopplar genusideologin till invandring.
  • Påven Franciskus och andra konservativa krafter ses uttrycka starkt motstånd mot genusteori, vilket de anser underminerar traditionella könroller och familjestrukturer.
  • Butler diskuterar också hur genus är något som lärs in och ständigt återskapas genom kulturella och sociala praktiker, inte bara ett fast biologiskt tillstånd.
  • I sin analys kritiserar Butler synen på kön som något fast och orubbligt, och belyser komplexiteten i könshormonnivåer och deras variabilitet bland individer.
  • Butler tar upp den skeva och högljudda debatten om könstillhörighetslagen i Sverige, där hon ifrågasätter de som kallar sig feminister men som stänger dörren för vad som definierar en kvinna.
  • Butler avhandlar också den trans- och genuskritiska feminismen, särskilt i Storbritannien, och bemöter deras argument och farhågor om säkerhet och könstillhörighet.
  • Slutligen framhäver Butler att ingen kan äga definitionen av kön och kritiserar det sätt på vilket transpersoners identiteter ofta förnekas eller felaktigt tolkas.
  0
  Mathias Wåg om hur Giorgia Meloni och Italiens bröder gjort kampen mot genusideologi till huvudfråga
  www.aftonbladet.se I Italien har familjen blivit ett slagfält

  MATHIAS WÅG: Kvinnorörelsen har dragits in i Giorgia Melonis kulturkrig

  I Italien har familjen blivit ett slagfält

  > Kulturkriget om familjen handlar inte bara om aborträtten. Det är den heterosexuella familjen Melonis regering vill stärka, att italienska kvinnor föder mer barn för nationen. Det nya barnbidraget ska bara ges till kvinnor som är heltidsarbetande och har två barn. Migrantfamiljer omfattas inte av bidraget. Det första beslut Melonis nya regering tog var att riva upp den garanterade basinkomst som fungerat som en lagstiftad minimilön.

  > Homosexuella motarbetas att bilda familj, de får inte gifta sig kyrkligt, söka assisterad befruktning eller adoptera barn. Men det är fortfarande möjligt för lesbiska par att insemineras utomlands och sedan få båda mödrarna erkända som föräldrar, vilket registreras på kommunal nivå. Meloni har satt press på att detta erkännande inte ska vara giltigt, vilket lett till rättsprocesser för att avregistera den ickebiologiska modern hos de samkönade föräldraparen. Processerna pågår just nu och utgången är ännu inte given.

  AI-sammanfattning:

  • Giorgia Meloni, Italiens första kvinnliga premiärminister, prioriterar kampen mot "genusideologin".
  • Hennes regeringspolitik grundar sig på katolska kyrkan, nationalkonservatism och den heterosexuella kärnfamiljen, vilket är en återspegling av Mussolinis gamla devis.
  • Meloni framhäver hotet från feminister, HBTQ-rörelsen och transaktivister mot det italienska fosterlandet.
  • Hon föreslår en allians mellan katolska kyrkan och nationalkonservatism för att bekämpa minoriteters rättigheter och motverka ett påstått folkutbyte.
  • Italiens ekonomi har stagnerat i femton år och unga, speciellt kvinnor, är särskilt drabbade av arbetslöshet.
  • Familjefrågan har blivit central, och en ny katolsk rörelse har växt fram som försvarar den traditionella familjen och motarbetar genusideologi.
  • Italienska feminister kämpade mot kyrkan från 1970-talet om rättigheter som skilsmässa och abort. Den första stora feministdemonstrationen hölls 1975 för fri och gratis abort.
  • Rätten till abort blev lag 1978 i Italien, men abortmotståndet fortsätter, och majoriteten av läkare samvetsvägrar.
  • Antiabortorganisationer har framgångsrikt ökat sitt inflytande och pressar sjukhus att begränsa aborttillgången.
  • Nätverket Non una di meno bildades 2016 och kämpar för aborträtten samt stödjer kvinnor genom olika initiativ.
  • Melonis regering prioriterar den heterosexuella familjen och exkluderar migrantfamiljer från vissa bidrag. Homosexuella par motarbetas inom familjebildning.
  • Surrogatmoderskap har blivit en kontroversiell fråga, där Meloni vill göra det lika straffbart som pedofili, vilket har splittrat feministiska rörelser.
  0
  Lotta Ilona Häyrynen om hur transdebatten blir alltmer konspiratorisk
  www.aftonbladet.se Agnes Wold visar hur lätt man radikaliseras

  LOTTA ILONA HÄYRYNEN: Transdebatten blir allt mer konspiratorisk – enligt de sociala mediernas logik

  Agnes Wold visar hur lätt man radikaliseras

  > Agnes Wold får fungera som svenskt exempel här. Hon har länge motsatt sig lagen om förenklat byte av juridiskt kön. Det är naturligtvis något man kan göra helt utan underliggande transfobier eller andra fördomar. Argumentationen hon för i frågan blir dock alltmer konspiratorisk.

  > Den nya könstillhörighetslagen har dragits i långbänk av riksdagen och med tiden har motståndet ökat. Annika Strandhäll, tidigare socialdemokratisk socialminister som föreslog lagen från första början, har också backat.

  > Lagförslaget riskerar enligt Wold att ”stöpa om hela samhället”. Män skulle kunna byta personnummer och besöka boenden för våldsutsatta kvinnor. ”Sexualmördare” får tillträde till kvinnoanstalter. Organiserade brottslingar kommer med en handviftning kunna få nya, obelastade personnummer.

  > Farhågor om hur jämställdhetsstatistik ska kunna samlas in (något SCB i sitt remissvar för övrigt avskriver som ett problem) har omvandlats till farhågor om transpersoner och deras existens över huvud taget. Transinkludering, rätten till vård och förenklat byte av juridiskt kön hotar plötsligt alla kvinnor. Kvinnan som sådan och som begrepp riskerar att försvinna, menar Wold.

  AI-sammanfattning:

  • Rekordmånga skönhetsingrepp utförs idag; i Storbritannien rapporterar BAAPS en ökning med 102% under 2022.
  • Populära ingrepp sprids via sociala medier, inkluderande foxy eye lift, buccal fat removal, Russian lips och ponytail face lift.
  • Elon Musk har populariserat användningen av diabetesmedicinen Ozempic för viktnedgång.
  • Skönhetsingrepp ses som ett sätt att förstärka könsspecifika drag; kvinnor vill framhäva kvinnlighet och män manlighet.
  • Kritik framförs mot Musk för att han ifrågasätter könsbekräftande behandlingar, där vissa pekar på hans egna skönhetsingrepp.
  • Jämförelsen mellan cis-personers skönhetsingrepp och transpersoners könsbekräftande vård ses som problematisk p.g.a. de olika erfarenheterna och behoven.
  • Bakgrunden präglas av ökande antisemitism, islamofobi, klimatkris och ekonomisk instabilitet.
  • Elon Musk har genom köpet av Twitter begränsat forskares tillgång till plattformens data, vilket påverkar studier om desinformation.
  • Musk har påstått att hans syfte med köpet var att "rädda mänskligheten" från bland annat klimataktivister och "woke-virus".
  • Sedan Musks övertagande av Twitter har rapporter om ökad antisemitism och möjligtvis även andra former av hat ökat.
  • Diskussionen kring könstillhörighetslagen i Sverige har blivit alltmer polariserad och problematisk.
  • Agnes Wold, en svensk debattör, uttrycker starka farhågor kring konsekvenserna av enklare juridiskt könbyte.
  • Wold och andra kritiker fruktar att lagförslaget kommer att undergräva kvinnors säkerhet och förändra samhällets struktur.
  • Transpersoner i Sverige upplever en backlash, med kritisk media och anklagelser om pedofili mot Pride-rörelsen.
  • Samtidigt fortsätter debatten kring transpersoners rättigheter och existens att vara infekterad av misstro och rädsla.
  0
  tidningenbrand.se En skitfarlig korsbefruktning

  Högern mobiliserar mot det de kallar genusideologin världen över. Dit klumpar de samman aborträtt, hbtqfrågor, genusstudier, queerteori, minskad nativitet, positiv särbehandling, sexuell frigörelse, transvård och lagstiftningar för jämställdhet. De reproduktiva rättigheterna är under attack i ett ko

  En skitfarlig korsbefruktning

  > Högern mobiliserar mot det de kallar genusideologin världen över. Dit klumpar de samman aborträtt, hbtqfrågor, genusstudier, queerteori, minskad nativitet, positiv särbehandling, sexuell frigörelse, transvård och lagstiftningar för jämställdhet. De reproduktiva rättigheterna är under attack i ett konservativt hegemoniskifte. Apans anatomi gästas i detta avsnitt av Lotta Ilona Häyrynen och Myra Åhbeck Öhrman för att prata om varför delar av kvinnorörelsen hamnat i en ohelig tvärfront med antigenusrörelsen i transfrågan.

  2
  The Rise And Fall Of The LAN Party - Aftermath
 • Det känns ju som att det handlar mycket om dom teknologiska framsteg (grafik) och samtidiga brister (långsamt ethernet) som möjliggjorde det här fenomenet.

  Samtidigt var frågorna väldigt breda då det inte bara handlar om spelande:

  • Hur gör man datoranvändning mer äventyrlig och gemensam?
  • Hur kan man låta datoranvändning berika världen?

  Så hur tar man utifrån detta i beaktande dom tekniska förutsättningarna vi har idag? Dagens datoranvändande är ju redan socialt, men tar inte plats i samma fysiska rum. Den är samtidigt övervakad av storföretag som vill harvesta så mycket data som möjligt från användarna. Datoranvändningen är eller inte fastlåst till stora klumpiga stationära datorer, utan är med oss hela tiden i mobila (övervakade) enheter.

  Ett möjligt svar landar i federerade sociala medier utanför storföretagens kontroll. Vad finns det för outnyttjade möjligheter där? Augmented reality och geolocations? Tagga GPS-koordinater i en federerad wiki för platser där det finns något snyggt att se, varning för något, eller en uppmaning att delta i något eller dylikt? På sista april samlades tusentals ungdomar för att festa på en äng i Årsta för att dom sett en stor samling med vänner på en "SnapMap", alltså SnapChats inbyggda funktion för självövervakning.

  Ett annat svar är ju @[email protected]s linje om att arrangera och delta i hackathons.

 • The Rise And Fall Of The LAN Party - Aftermath
 • Relevanta stycken från slutet av artikeln:

  It’s tempting to see the mainstreaming of gaming and tech as a uniformly positive trend. And certainly, more people having access to these things and feeling like they belong in associated spaces is a good thing. But there are always trade-offs. The ubiquity of, and widespread access to, tech has come with an unprecedented rise in surveillance through our devices, a loss of control over our personal data, and a sense of alienation fostered by tech companies who want to own as much of our attention as possible.

  For people like me, who grew up during the 1990s and 2000s, it can sometimes feel like the exciting period of the internet and computing is over. Pictures of LAN parties represent that early era of the internet, when it was a place that you visited rather than a parallel layer of reality. As we’ve watched that mysterious, alluring, and perilous internet get progressively fenced off, paywalled, and centralized by a few massive corporations, some of us are beginning to reflect on our relationship to it.

  Perhaps this thing that was so important to us in our youth, that we’ve stubbornly stuck with despite sweeping structural changes, is no longer so relevant to our lives. Maybe it’s time to start figuring out new ways to use the internet and computers to enrich our world. And maybe LAN parties can offer one model for that.

  AI-sammanfattning:

  • Att spela med vänner över internet idag är enkelt, men det var mer komplext innan höghastighetsinternet.
  • LAN-partyn uppstod på 1990-talet på grund av låga nätverkshastigheter, vilket möjliggjorde flerspelar-spel i ett lokalt nätverk.
  • De var sociala evenemang där deltagarna tog med sina datorer till en central plats för laggfri spelning och fildelning.
  • LAN-partyn spände från små sammankomster till massiva evenemang som QuakeCon och DreamHack.
  • Populära spel på LAN-fester inkluderade förstapersonsskjutare som Counter-Strike och Unreal Tournament, samt RTS-spel som StarCraft.
  • Kulturella trender från tiden, som nu-metal-musik och anime, återspeglades i foton från LAN-partyn. LAN-partyn minskade på 2010-talet på grund av utbredd höghastighetsinternet och förändringar i spelinfrastrukturen.
  • Uppkomsten av onlinematchningstjänster som Xbox Live bidrog till nedgången av LAN-partyn. Digitala plattformar för speldistribution och hantering påverkade också nedgången av LAN-partyn.
  • LAN-partyn representerade en tid då individer hade mer kontroll över sina spelupplevelser och ägande av programvara.
  • Trots sin nedgång framkallar LAN-fester nostalgi för en tid då datoranvändning var mer äventyrlig och gemensam.
 • Frågor om beredskap och klimatförändringarna
 • Vi i bokklubben läser ju The Lost Cause just nu. Där förekommer ett jordskred, så tankarna förs direkt dit. Tänker också på jordskredet i norska Gjerdrum 2021 som skedde efter rekordnederbörd. Vilka områden är mest riskfyllda för jordskred? Hur förändras riskerna och effekterna av jordskred av klimatförändringarna?

 • Odlingsöversikt 2024
 • Snyggt! Appropå beskrivningar, har du kollat på RED Gardens? En kanal jag själv tyckte var väldigt inspirerade när jag själv odlade. Han har ett gäng olika odlingsplatser/trädgårdar som bedrivs under olika regimer/filosofier, t.ex. odlingstunnel, perenna, intensiv, extensiv, no-dig. Se översikt här. Fastnade just för att det drivs på ett nästan vetenskapligt sätt, där han testar odlingssätten och utvärderar resultaten.

 • Vilka nyhetsbrev på svenska prenumererar ni på?

  Utöver nyhetsmedier, vilka läsvärda nyhetsbrev på svenska finns det?

  Vi har några som redan är mer eller mindre kända på Aggregatet:

  Sen kan jag själv tipsa om följande som behandlar populärkultur, tech och lite blandat:

  Vilka känner ni till/prenumererar ni på?

  3
  Vilken gräsrotsmedia ska Nya Mediafonden stötta?
 • Räknas kortfilmsproduktion?

  Det här projektet nämndes i Brand:

  • Irraren (Stopmotion animerad kortfilm under produktion av Anna Drake och Marjo Palokangas)

  Tänk dig en framtid, där allt som är fel idag fortsatt gå lika fel. Krig mellan människor och länder, torka och oväder på grund av hur vi människor behandlar jorden, politiker som inte håller vad de lovar, ja allt detta fortsatte och fick människor världen över att fly sina hem. Nöja sig med mindre, förlora mycket, vissa allt de hade. Men så kom de, människorna, till en punkt där de hittade nya sätt att leva med varandra genom att dela på resurser och göra arbetet tillsammans.

 • Letar efter moderatorer
 • Toppen! Ser du några specifika gemenskaper du skulle kunna engagera dig i?

 • Vilka affischer har du sett för 1:a maj?
 • Ovanstående var då klistrad över denna:

 • Prepping ur ett klass- och jämlikhetsperspektiv
 • Kanske Geijer vill göra en AMA med oss? Börjar bli dags att dra igång den gemenskapen.

 • Ali Esbati om hur högern agerar systematiskt mot civilsamhället medan vänstern står handfallen
  www.etc.se Lyft civil­samhället – innan det är för sent

  Vänstern saknar svar på högerns koordinerade attack.

  Lyft civil­samhället – innan det är för sent

  > Men medan högern agerar systematiskt på dessa områden, är motståndet på den progressiva sidan dessvärre mer svagt och oordnat. Ska man till exempel stå emot den moralpanik som enkelt kan skapas runt enstaka organisationer och aktiviteter, behövs en större egen trygghet – i förståelsen av vad civilsamhället är och vad högern håller på med.

  AI-sammanfattning:

  > - Systematiskt angrepp på civilsamhället: Högern i Sverige anklagas för att systematiskt försvaga civilsamhället genom politiska angrepp, exempelvis genom att avsluta avtal med civilsamhällesorganisationer som distribuerar utvecklingsbistånd. > - Försvagat motstånd från den progressiva sidan: Det noteras att motståndet mot dessa åtgärder från progressiva och vänsterorienterade grupper är svagt och oordnat, vilket underminerar deras förmåga att effektivt stå emot dessa förändringar. > - Moralpanik som verktyg: Artikeln belyser hur enkelt skapad moralpanik kan användas för att isolera och attackera enskilda organisationer, vilket kräver en starkare självförsäkran och förståelse från civilsamhällets sida för att motstå dessa attacker. > - Inblandning i normativ och identitetspolitik: Det finns exempel på hur medel tidigare avsatts till vad som beskrivs som normkritiska experiment och identitetspolitiska initiativ, vilket nu kritiseras av högern som ett slöseri med resurser och som ideologiskt tveksamt. > - Civilsamhällets roll i demokratin: Betona civilsamhällets viktiga roll i att främja ett öppet och demokratiskt samhälle, där olika åsikter och verksamheter kan samexistera, vilket är essentiellt för en livaktig demokrati.

  0
  Attacken mot civilsamhället (med Anna Ardin från Centrum för civilsamhällesforskning)
  tidningenbrand.se Attacken mot civilsamhället

  Civilsamhället är under attack. Och när civilsamhället försvagas är demokratin under attack. Tidöregeringen håller steg för steg på att försvaga civilsamhällets institutioner, dra in finansieringen och motverka folkrörelseorganisering. Med Anna Ardin från Centrum för civilsamhällesforskning går vi i

  Attacken mot civilsamhället

  > Civilsamhället är under attack. Och när civilsamhället försvagas är demokratin under attack. Tidöregeringen håller steg för steg på att försvaga civilsamhällets institutioner, dra in finansieringen och motverka folkrörelseorganisering. Med Anna Ardin från Centrum för civilsamhällesforskning går vi igenom hur angreppet på civilsamhället och folkrörelserna är en del av kulturkrigshögerns jakt på ”aktivister” inom institutionerna.

  0
  Varför har trottetidningar alltid så många spalter?
 • 8 spalter i Pravda från 1912(?).

 • Letar efter moderatorer

  Vi har haft en lyckad lansering av Aggregatet. I skrivande stund med 96 registrerade konton och nästan 40 skapande gemenskaper.

  Nu behöver vi dock fler moderatorer som tar ansvar för specifika gemenskaper.

  Ansvarsområden inkluderar:

  • Sköta logga, banner, infotext, klistrade trådar.
  • Vara lite extra aktiv med postandet i dessa gemenskaper, för att driva samtalet framåt.
  • Promota kvalitetstrådar som klistrade.
  • Se till att moderera god ton i kommentarerna.
  • Och rent generellt: Komma med idéer om hur man kan använda fediversum och Lemmy för sociala rörelser.

  Så ta en titt i listan över gemenskaper och se om du hittar något du tycker är intressant. Kontakta oss admins genom kommentarer i det här inlägget, Matrix-chatten för Lemmy-gruppen, eller skicka ett direktmeddelande här på Aggregatet.

  Målet är att ha åtminstone 2-3 mods för varje gemenskap.

  3
  Kärnkraftspropagandan försvårar rationella beslut

  > Med förslagen från regeringen och dess företrädare klimatminister Romina Pourmokhtari kommer Sverige att skjuta upp faktiska minskningar av fossilutsläppen till långt efter 2027. Istället ska en tänkbar utbyggnad göras med två reaktorer till 2035 följt av åtta till 2050.

  > Som en del av en ny strategi för att angripa klimatarbetet arbetar nu borgerliga krafter tillsammans med extremhöger. De önskar slippa kostnader för insatser för miljön och samla politiskt stöd mot progressivt miljöarbete.

  AI-sammanfattning:

  • Sveriges regering har efter COP28 ändrat inriktning från att främja förnybara energikällor till att öka satsningarna på kärnkraft, vilket kritiseras för att försena minskningen av fossila utsläpp.
  • Politiska krafter, inklusive högerextrema grupper, arbetar för att minska miljöåtgärder och kostnader, vilket exempelvis observeras i Nederländerna där PVV (Frihetspartiet) har växlat fokus från islamkritik till motstånd mot klimatlagar.
  • Youtubedebattören Henrik Jönsson används som exempel på hur vissa aktörer sprider vad som beskrivs som propaganda som förenklar och missvisar information om kärnkraftens säkerhet och ekonomi.
  • Diskussionen lyfter fram att verkliga medicinska och epidemiologiska experter bör hantera frågor om strålningens risker snarare än kärnfysiker som inte har medicinsk expertis.
  • Artikeln betonar komplexiteten och de höga insatserna i energipolitiska beslut, särskilt när det gäller kärnkraft, där säkerhet, ekonomi och politisk behandling alla spelar viktiga roller.
  0
  Ehrenberg om transdebatten och nya lagstiftningen för att förenkla byte av juridiskt kön
  www.etc.se Vilken underbar seger

  Fördomarna förlorade, friheten vann – och vi har också fått ett svar: Kan man vara feminist och transfob samtidigt? Nej.

  Vilken underbar seger

  > Med biologi som argument hävdar profiler som Agnes Wold, Annika Strandhäll (S) med flera att trans egentligen inte borde existera, de kan göra undantag för några få som ”läkare” bedömt nödvändiga att ”korrigera”, men hela det stora spektrat av trans erkänns inte. Att vuxna människor själva ska få styra sina liv accepterar de inte. De hånar transkvinnor genom att peka ut dem som män, de hånar transmän genom att kalla dem kvinnor. De diskuterar aldrig det sociala könet, det där som styr hur vi lever våra liv och ser på varandra, de agerar som kristna fundamentalister som i förlängningen driver ”omvändelse” för trans precis som man drivit kampanjer för att ”bota homosexuella”.

  AI-sammanfattning: > Den här texten diskuterar nyligen genomförda lagändringar i Sverige som förenklar processen för att ändra juridiskt kön för transpersoner. Texten lyfter fram detta som en fråga om mänskliga rättigheter och personlig frihet, och jämför den med kampen för samkönade äktenskap. Skribenten betraktar lagändringen som en seger mot "extremhögern" och andra som har fört kampanjer baserade på hat och intolerans mot transpersoner.

  > Texten påpekar dock att lagändringen har mötts med motstånd, särskilt från en grupp "gammelfeminister" vars synsätt skribenten ifrågasätter. Genom att hävda att biologi och medicinsk auktoritet ska vara begränsande faktorer för transidentiteter, anklagar skribenten dessa feminister för att underminera individens rätt till självbestämmande. De drar en parallell mellan detta och mer konservativa eller extremt högra ståndpunkter, och ifrågasätter förenligheten mellan feminism och transfobi.

  > Texten pekar också på betydelsen av att inkludera transrättigheter inom den bredare feministiska rörelsen, och varnar att motstånd mot dessa rättigheter kan vara skadligt för alla kvinnor. Diskussionen om transpersoners frihet presenteras som en viktig aspekt av den allmänna kampen mot diskriminering och förtryck.

  0
  www.aftonbladet.se Moderaterna har blivit mediers största fiende

  I helgen samlades moderater från hela landet till partiets årliga konferens, Sverigemötet. Drygt 2000 kommunal- och regionråd och partiaktiva hade rest till kon

  Moderaterna har blivit mediers största fiende

  > Tyvärr är portandet av ETC inte ett olyckligt misstag från det statsbärande partiet, utan del av ett mönster. Två forskare presenterade i höstas en forskningsstudie vid Göteborgs universitet om riksdagsledamöternas användande av den sociala plattformen X. Resultatet visade att Moderaterna var det parti som stod för flest mediekritiska tweets. Retoriken i flera av tweetsen känns igen från Donald Trump som tidigt utnämnde fria medier till ”folkets fiende”.

  AI-sammanfattning: > I helgen hölls Moderaternas årliga konferens, Sverigemötet, i Stockholm Waterfront med över 2000 deltagare. Konferensen inleddes med tal från statsministern och andra ministrar, och bevakades bland annat av Aftonbladets ledarsida. ETC:s reporter, Max V Karlsson, nekades dock inträde med motiveringen att ETC är en för liten publikation trots dess 18 500 prenumeranter och rikstäckande distribution. Konferensen fortsatte med fokus på det kommande EU-valet och tal av Tomas Tobé, men ETC nekades återigen tillträde.

  > Denna händelse verkar inte vara ett isolerat fall utan snarare del av ett mönster där Moderaterna utövar mediekritik, liknande Donald Trumps retorik om att fria medier är ”folkets fiende”. Forskning från Göteborgs universitet har visat att Moderaterna är bland de mest mediekritiska i riksdagen. Dessutom är partiet inblandat i det nya mediestödet som kan riskera ytterligare medieinstitutioners framtid och därmed granskande journalistik och demokratins hälsa.

  1
  Internationella kärnkrafts­experten Mycle Schneider sågar regeringens planer på nya reaktorer: ”Det är omöjligt!”
  www.etc.se Internationell kärnkrafts­expert sågar regeringens planer: ”Det är omöjligt!”

  Kärnkraftsanalytikern Mycle Schneider sågar den svenska regeringen: ”Rådgivare och beslutsfattare vet inte vad de talar om”

  Internationell kärnkrafts­expert sågar regeringens planer: ”Det är omöjligt!”

  Några härliga citat:

  > – Det handlar inte om huruvida kärnkraft är ett bra eller dåligt alternativ. Det är inte något alternativ alls! Uppenbarligen vet inte rådgivare och beslutsfattare vad de talar om, säger Mycle Schneider.

  > – Kärnkraft är inte bara det dyraste alternativet, det är också – och framför allt – det långsammaste. Det är inte möjligt att bygga kärnkraft på ett sätt som gör skillnad för klimatnödläget inom de tidsramar vi har.

  > Lockelsen med kärnkraft är att den framstår som en snabb och enkel lösning på den komplexa och svåra klimatkrisen. Men det är en illusion, anser Mycle Schneider.

  AI-sammanfattning: > Kärnkraftsanalytikern Mycle Schneider kritiserar starkt den svenska regeringens plan att bygga två nya reaktorer till 2035, vilket han menar är omöjligt. Han argumenterar för att det inte finns tillräckligt med kapabla producenter och att kärnkraft inte är en effektiv lösning på klimatkrisen. Under presentationen av 2023 års World Nuclear Status Report i Stockholm, betonar Schneider att det är fantasifullt att tro att nya kärnkraftverk kan byggas givet den svenska industrins inaktivitet sedan 1985 och de utmaningar som finns med befintliga internationella producenter. Han påpekar också problem med projekt som EDF:s i Storbritannien och Frankrike, vilka drabbats av stora förseningar och kostnadsökningar.

  > Vidare kritiserar han de små modulära reaktorerna som han menar inte lever upp till löftena om snabb och billig konstruktion. Han avvisar även den globala överenskommelsen från klimattoppmötet i Dubai om att tredubbla kärnkraftens kapacitet till 2050 som orealistisk och irrelevant för klimatfrågan.

  > Schneider framhäver att satsningar på kärnkraft är felriktade och att de inte adresserar klimatnödläget på ett tidseffektivt sätt. Istället lyfter han fram att förnyelsebar energi som vind- och solkraft visat på en explosiv tillväxt och bör prioriteras som mer klimat- och kostnadseffektiva alternativ.

  1
  Vårbudgeten 2024

  > Vårändringsbudgeten syftar i första hand till att korrigera poster där det har uppstått nya behov sedan höstbudgeten. Efter att år då Sveriges utsläpp har ökat kraftigt och alla klimatmål ser ut att missas väntade sig många att klimatet skulle vara en av de prioriterade posterna. Istället har man gjort raka motsatsen.

  https://aggregatet.org/post/22730

  1
  Vilken gräsrotsmedia ska Nya Mediafonden stötta?
 • Då nominerar jag:

 • Sötlimpa - Snutvåld

  Sötlimpa
 är en saftig och god limpa där färdig vetesurdeg används.

  Även Piped.

  1
  frikrets frikrets @aggregatet.org
  Posts 44
  Comments 15
  Moderates